הרב ברוך רוזנבלום

המלחמה הבאה - פרשת כי תצא תשע"ה

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך הפרשה, והשבוע:

מהי המלחמה הגדולה ומהי המלחמה הקטנה?

למה עושה התורה עסק מעמלק? הרי היו יותר גרועים ממנו

אלו אנשים נהפכו לבעלי חיים על ידי כישוף?

האם מותר להשתמש בכסף מזוייף?

למה בחר משה דווקא ביהושע לנהל את המלחמה מול עמלק?

ומה מבקש גנב לפני שהוא מתחיל את גניבתו?