הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - מסרים משמיים

הרב אליהו עמר

למה ר' עקיבא עזב את כל עיסוקיו כדי ללמד ילד קטן קדיש? הרב אליהו עמר בשיחה מרתקת על העוצמה האדירה שיש בעת אמירת קדיש