הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת שופטים: בלי תירוצים

הרב בועז שלום

בעת שהוזקקו ישראל לפרנסה אמר להם דוד "פשטו ידיכם בגדוד" וצאו למלחמה. האם זו דרך להתפרנס? ואם ימותו בקרב? ה' עתיד להוכיח כל אחד "לפי מה שהוא" מה הכוונה? ומדוע הוכיח נתן הנביא את דוד על ידי משל?