הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון: סיפור ומוסר בצידו - המחותן והכסף

הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון בסדרת משלים וסיפורים קצרים עם מוסר השכל מיוחד. והפעם המחותן והכסף