הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - להיות מחובר

הרב דוד נתן גלר

הלכות ברכות: חז"ל הורו לנו לברך 100 ברכות ביום, ומי שתיקן את התקנה היה דוד המלך. מהי התקנה הזו, ומדוע היה צורך לתקן אותה, לכתחילה? כל זאת ועוד בשיחה שלפניכם