הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - שיעורו של יוסף הצדיק

הרב דוד נתן גלר

כיצד זכה יוסף הצדיק להגיע לדרגה של מלך על כל מצרים, ולהצליח לפרנס בשפע את יעקב אבינו ואת אחיו, בשנות הרעב ששררו בארץ? שיחה מרתקת עם הרב דוד נתן גלר, על מעלתו וצדקתו של יוסף