x
הרב יעקב אליצור

הרב יעקב אליצור - סיפור אישי, חלק ב'

הרב יעקב אליצור

בחלק זה של סיפורו האישי מתאר הרב יעקב אליצור את החוויה המאלפת שחווה אביו, שהיה בכיר במשטרה, כשעבר התקף לב ומוות קליני. מחזק ביותר - הרצאה חובה לכל מי שרוצה להבין השגחת ה' מהי