הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת אמור: אין יאוש בעולם כלל

הרב בועז שלום

את מנחת העומר אנחנו מקריבים מיד אחרי חג הפסח, ואילו מנחת הביכורים מוקרבת 49 יום לאחר מכן, בחג השבועות. מדוע צריכים להקריב שתי מנחות, ומה ההבדל בין השתיים - מנחת העומר, ומנחת הביכורים? האם גם בימינו אנו צריכים להקריב את המנחות האלו, או שמא יש פעולות אחרות שעלינו לעשות במקומן? הסכיתו ולמדו מההרצאה שלפניכם