הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - שער הבטחון: איכות המצווה

הרב בניהו אבא שאול

עד כמה צריך להשקיע באיכות המצווה? הרב בניהו שאול בשיחה מרתקת.