הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - ירושלמי ברכות פרק ג' דף ט"ו עמוד ב'

הרב בניהו אבא שאול

שיעור מרתק עם הרב בניהו אבא שאול: ביאורים בתלמוד הירושלמי. אל תפספסו