הרב בניהו אבא שאול

הרב בניהו אבא שאול - איזון תכונות הנפש

הרב בניהו אבא שאול

שיחה על חשיבותה של שמירת האיזון בין תכונות הנפש, מאת הרב בניהו אבא שאול.