הרב משה פרזיס

הרב משה פרזיס - הלכות ציצית, חלק א’

הרב משה פרזיס

הרב משה פרזיס בהרצאה בנושא הלכות ציצית.