הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכא - קריעת חוט המחבר את הגרביים

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: קריעת חוט המחבר את הגרביים.