הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכא - צידת והריגת דבורה דבור וצרעה בשבת

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: צידת והריגת דבורה דבור וצרעה בשבת.