הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכא - פתיחת מלכודות עכברים בשבת

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: פתיחת מלכודות עכברים בשבת.