הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה - פינוי שולחן בשבת

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: פינוי שולחן בשבת.