הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכא - כסף שנמצא בכיסו בשבת

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: כסף שנמצא בכיסו בשבת.