הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכא - מלאכת קושר קשירת עניבה בשבת

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: מלאכת קושר קשירת עניבה בשבת.