הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה - בסיס לדבר האסור

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: בסיס לדבר האסור.