הרב אופיר מלכה

הריגת כינה ויתוש ותולעים שבפי הטבעת, בשבת - הרב אופיר מלכא

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: הריגת כינה ויתוש ותולעים בפי הטבעת בשבת.