הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכא - השימוש בטיטולים בשבת

הרב אופיר מלכה

שיעורים בהלכות שבת מאת הרב אופיר מלכא. נושא השיעור: השימוש בטיטולים בשבת.