x
הרב יצחק גלר

לשון הקודש - האדם כמדבר: חלק ב'

הרב יצחק גלר

ארבעה דרגות קיימות: דומם, צומח, חי ומדבר. האדם נכלל בדרגת ה'מדבר', ויש לו יתרון על כל בעלי החיים. הרב יצחק גלר בהרצאה על כח הדיבור ולשון הקודש, לפניכם החלק השני של ההרצאה