x
הרב יצחק גלר

לשון הקודש - גימטריות: חלק ב'

הרב יצחק גלר

מה מיוחד בלשון הקודש, האם היא יכולה להשפיע על החומר? הרב יצחק גלר בהרצאה בנושא גימטריות ולשון הקודש, לפניכם החלק השני של הרצאה