הרב ברוך רוזנבלום

סוד קידוש החודש ועיבור השנה - פרשת ויקרא תשע"ה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום במדרשים נפלאים מתוך הפרשה, והשבוע: למה קוראים בפסח את הפרשה שמדברת על ראש השנה? מהי החכמה הגדולה בעיבור החודש? מה מיוחד בראש חודש? ולמה חודש אדר וניסן סמוכים?
להורדת סיכום השיעור - http://goo.gl/VVXIas