הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - אורות השבת: הקדמה

הרב הרצל חודר

הקדמה לשיעורים מרתקים במעלת השבת, מאת הרב הרצל חודר.