הרב אהוד בן יהודה

הרב אהוד בן יהודה - שבת קודש

הרב אהוד בן יהודה

הספרה 7 מייצגת ביהדות משמעות ומכלול. הכל מתחיל כמובן מיום השבת – היום הקדוש. מדוע בגלל שאלוקים שבת ביום השביעי, אנו מצווים עד היום לשבות מדי שבת בשבת. מהי בכלל שבת המלכה, ומדוע היא כה משמעותית עבורנו?

רגע של מוסר: הרב זמיר כהן - ששת ימים תיעשה מלאכה

הרב עופר שרביט - שבת

הרב שי עמר - לכבוד שבת קודש

הרב הרצל חודר - איך מגלים את השבת?

הרב יהודה שמעוני - השבת ההנאה המושלמת

הרב רחמים קצין - האהבה והעונג בנרות שבת

הרב הרצל חודר - חלק ח': בנחת נשמעים

הרב הרצל חודר - אורות השבת: מנוחת הנפש

הרב הרצל חודר - אורות השבת: שמחים בצאתם

ברכת השבת - הרב יגאל כהן

הרב הרצל חודר - אורות השבת חלק שמיני: בנחת נשמעים

הרב הרצל חודר - אורות השבת: הקדמה

הרב הרצל חודר - בואי כלה

הרב אהוד בן יהודה - שבת המלכה

הרב הרצל חודר - חלק יא': המלאך שבמאכל

הרב הרצל חודר - חלק י': המלך שבבית

הרב הרצל חודר - חלק ט’: המלכה שבבית

הרב ישעיהו וינד - בזכות השבת

הרב הרצל חודר - איך מגלים את השבת?

הרב הרצל חודר - מי נקרא מלאך השם צבאות?

הרב הרצל חודר - אורו של בגד

הרב עמנואל מזרחי - ר' יהושע והקיסר: תבלין ושמו שבת

הרב הרצל חודר - פלאי בראשית: אור השבת

הרב עמנואל מזרחי: טעמי המצוות - שבת חלק א'

הרב נתנאל ברזל: מעלת השבת

עונג שבת

מה נותנת לנו השבת?

השבת - הרב יוסף בן פורת

שבת מקור הברכה

להתעלות בזכות קדושת השבת

הרב אהוד בן יהודה - כיצד מתחדשת התורה מדי יום

הרב אהוד בן יהודה - שבעה שבועות ספירת העומר

הרב אהוד בן יהודה - לימוד תורה כחוויה

הרב אהוד בן יהודה - אבלות, חלק א'

הרב אהוד בן יהודה - ימי בין המיצרים: חלק ב'

הרב אהוד בן יהודה - שחרר זו שנת שמיטה

הרב אהוד בן יהודה - נשים בתנ"ך חלק ב'

הרב אהוד בן יהודה - אבלות, חלק ג'

הרב אהוד בן יהודה - אבלות, חלק א'

הרב אהוד בן יהודה - האיש שהמציא את האהבה

הרב אהוד בן יהודה - שבת קודש

הרב אהוד בן יהודה - שבת המלכה

הרב אהוד בן יהודה - איך מולכת שבת המלכה על ששת ימי המעשה?

הרב אהוד בן יהודה - הכרובים: שיעור באהבה

הרב אהוד בן יהודה - כשההלכה פוגשת אגדה

הרב אהוד בן יהודה - חטא עץ הדעת

הרב אהוד בן יהודה - בין אהבה ליראה: אהבה דרך חיים

הרב אהוד בן יהודה - נשים בתנ"ך: חלק א'

בנים אנחנו לה' - בואו לא ניסחף

מה נשרף לנו? - על אבלות, חורבן ונחמה

מה זו אהבה?

כמה פעמים ספרת עד 7 - ספירה יהודית

בין אהבה ויראה - תאווה וגאווה כנקודות קיצון

חודש תשרי - מפגשים מהסוג השביעי

מבט צעיר - מבט זקן. תפיסת הזמן של היהדות

חטאי הראשונים - למה לשבור?

חטאי הראשונים - מה נסגר אתכם

על פנים ועל עורף

משנתה הכלכלית של היהדות

לוח השנה העברי כדרך לעבודת השם