x
הרב ברוך רוזנבלום

הסודות הנסתרים של המגילה - פרשת כי תשא תשע"ה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום במדרשים מופלאים מתוך הפרשה, ובפרשה זו: למה מביאים מחצית השקל ולא שקל שלם? אלו סכנות יכולות לחול כשסופרים בני אדם? האם מקומה של פרשת השבוע בסדר הפרשיות הוא הסדר הנכון? מה היה ה"קוד" שבו השתמש משה רבנו בגאולת ישראל? מה פשר שאלת מרדכי "האם הגזירה חתונה בטיט או בדם"? למה נענשו בני ישראל כשראו את מיטתו של משה מרחפת בשמים וחיפשו תחליף? האם לא פעלו כהוגן? וכיצד מגלגל הקב"ה באופן תמידי ישועה לפני המכה?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (103 מדרגים)