הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום - פרשת יתרו

הרב ברוך רוזנבלום

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים: הרב ברוך רוזנבלום בסדרת הרצאות על פרשת השבוע, והפעם: פרשת יתרו.