x
הרב ברוך רוזנבלום

המלחמה הנצחית - פרשת משפטים תשע"ה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום במדרשים נפלאים מתוך פרשת השבוע. והפעם: מה הפירוש "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"? האם הם אלו שצריכים לנהל משא ומתן מול האוייבים? למה בלוחות הראשונות ה' נתן את הלוחות ואילו בלוחות שניות ביקש ה' ממשה שהוא יביא את הלוחות וה' רק יכתוב עליהם? מה היה קורה לו היו בני ישראל אומרים "נשמע ונעשה" ולא "נעשה ונשמע"? מדוע מברכות הנשים ברכות התורה? הרי הן פטורות מלימוד תורה... מה חשוב יותר - לימוד תורה או קיום מצוות? איך מתמודדים עם הקונפליקט בין הגוף והנשמה? ומדוע נותנים רק "מחצית השקל" ולא שקל שלם?
להורדת סיכום השיעור - http://goo.gl/tZZ5q9

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)