תפילה וברכות - שאל את הרב

היכן נמצאת תפילת שירת הים ושאלות נוספות

כ"ו אדר א' התשע"ד | 26.02.14 09:32

שאלה

שלום מהי תפילת "נשמת כל חי" ותפילת "שירת הים " ומה הסגולות ? תודה

תשובה


שלום רב!

שאלה טובה; התפילות מודפסות בסידור. שירת הים נמצא בשחרית של כל יום, ונשמת כל חי, מצויה היא בשחרית של שבת, אחר שירת הים.

ובמנורת המאור פרק ב - תפילה סדר מאה ברכות: ואומר שירת הים, ושכרו הרבה מאד. כדגרסי' במדרש כל האומר שירת הים בכל יום - זוכה לחיי העולם הבא. מפני שהוא מאמין בהב"ה ובנפלאות שעשה עם אבותינו וכו'. וגרסינן במדרש יהי אור בשעה שאומר אדם שירת הים אחר פסוקי דזמרה, כנסת ישראל מתעטרת באותו כתר שמעטר בו הב"ה למלך המשיח, ועל אותו חקוקים שמות הקדושים, ובו נתעטרו ישראל יום שקרע להם הב"ה ים סוף, וניער פרעה וחילו בתוכו. לפי' צריך אדם לכוין את לבו בשירה זו בכל יום ויום, והזוכה בה יזכה לראות פני המשיח, בתיקון אותו כתר, מדה כנגד מדה. הוא אומר שירת הים בכל יום ומאמין שגאל הב"ה את אבותיו ממצרים וקרע להם הים והעבירם בתוכו בחרבה ושקע צריהם בתוכו, לפיכך יזכה לראות ימות המשיח וגאולה שעתיד הב"ה לגאול אותנו מגלות זה.

ובמאור ושמש שמות פרשת בשלח: וכן אמרו גם כן בזוהר הקדוש שכל האומר שירת הים בכוונה ובשמחה - מוחלין לו כל עוונותיו.

ישנה מסורת בשם רבי יהודה החסיד שלפיה התחייבות בעת צרה לומר "נשמת כל חי" לאחר ההצלה, היא סגולה להינצל מצרה.‏

הצלחה וברכה;

יעקב משה

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר