נשים - שאל את הרב

כיסוי ראש בחתונה

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 00:00

שאלה

מהם ההיתרים לכך שהכלה יכולה ללכת עם שיערה מגולה בחתונה? ומה הענין במשולב? - יש בכך בעיה?

תשובה

שלום רב,

כלות ספרדיות אינן צריכות לכסות את הראש בחתונה, לפי מנהגם שלא עושים חדר יחוד בחתונה. אולם כלות אשכנזיות צריכות לכסות את ראשן מיד לאחר צאתן מחדר היחוד.

מקורות: שו"ת יחוה דעת חלק ה' (סימן סב). וע"ע בשו"ת שבט הלוי חלק ט' (סימן רנט) ושו"ת אז נדברו חלק יב' (סימן נ) ושו"ת תשובות והנהגות חלק ה' (סימן שלד) ושו"ת ודרשת וחקרת חלק ה' (חלק אבן העזר סימן יא) ובספר לבושה של תורה חלק א' (סימן כז אות ו והלאה), ובמה שהביא בזה בספר מנחה לחיים (סימן ד סעיף יח) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, ובהערה עח שם, יעויין שם.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר