בן שנהרג

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:51

שאלה

היה לי בן שלמד בישיבת אור יצחק בברוקלין. תוכלו לברר שהיה עילוי גדול בתורה ומעשים ולפני שנתיים נהרג ע"י נהג שיכור בהיותו בן 25 בלבד והיה נסיך יפה תואר כמו דוגמן באגדות. שאלתי היא:ל מה ה´ לקח צדיק כמוהו ולא אותי למשל. אין צדק וזה מערער את את אמונתי בה´. ברור שאיני רוצה לחיות אך יש בן נוסף. האם יבוא המשיח ואם כן אז אימתי....

תשובה

שלום וברכה

אכן ראינו שבנך היקר משה ז"ל נפטר בדימי ימיו בתאונה מחרדיה. ליבי איתך.

בכל זאת אכתוב כמה מילים לחיזוק.

אנו בני ישראל יודעים שהמוות אינו חידלון. המוות הוא סיום שלב העבודה בדרך לשלב השכר. זאת אומרת כל אחד ואחד מאיתנו ירד לעולם הזה כדי לעבוד את ה' ועם סיום העבודה הוא נפטר מהעולם הזה עוזב את הדירה כאן ועובר לעולם אחר לעולם השכר. משכך, בנך היקר הגיע לרגע שבו הוא כבר סיים את תפקידו וכבר לא היה כל תועלת בהמשך חייו בעולם ולא זו בלבד אלא עוול היה נגרם לבנך הצדיק אם היו מעכבים אותו בעולם הזה עוד ועד ללא צורך, כאשר הוא כבר מוכן ומזומן לחיי העולם הבא.

המוות לצדיק בבוא יום המיועד לכך אין בו עונש. כל מלאכי מעלה שנבראו ממצוותיו כבר המתינו לו בצאתו מהעולם והוא כלל לא הרגיש כל צער בתאונה, הוא כבר היה בעולם אחר עולם שכולו טוב וחסד עולם של רחמים מרובים. קבלת פנים של המלאכים היהת בשירה ובזמרה ובדברי שבח לנפש הנפטר תוך שהם גם מהללים ומשבחים את מי שילדו ואמרו כולם אשרי שרה שזכתה לבן כר' משה שמוכן ומזומן לחיי העולם הבא.

בבא המשיח יקומו כל המתים לתחייה ואיתו הרב ר' משה ובוודאי תראי אז את גודל מעלת נשמת בנך ותביני שכבר היה לו מיותר לחיות בעולם הזה.

הגעגועים בוודאי קשים ומרים, אבל לא נשכח שהוא לא חדל מלתהקיים, אלא עלה לישיבה של מעלה בשבתו יחד עם כל צדיקי עולם.

מן השמים תנוחמי ותזכי לגדל את בנך היקר שחי עימנו, לתורה ולמצוות ולמעשים טובים ותרווי ממנו רוב נחת.

בהצלחה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר