נשים

מהו תחליף לימוד התורה לנשים?

י"ב אדר א' התשפ"ב | 13.02.22 00:00

שאלה

איך קביעות מביאה את האישה להתקדמות בעבודת ה'?
(לגברים זה לימוד התורה אז מה זה לנשים?)
תודה רבה

 

תשובה

שלום רב,

כתב הגאון מווילנא זצ"ל (אגרת הגר"א לפי מהדורת ארם צובה שנת תרכ"ו) שכמו שהתבלין ליצר הרע של האנשים הוא על ידי עסק התורה, כך גם התבלין ליצר הרע של הנשים הוא על ידי צניעות, שזה מציל אותן מיצר הרע. וכן השיב החזון איש זצ"ל (ספר מעשה איש חלק ג' עמודים קסט-קע, ושו"ת תשובות והנהגות חלק ה' סוף סימן שלד).

גם נשים חייבות ללמוד את הדינים השייכים להן, וכמו שכתב הרמ"א יורה דעה (סימן רמו סעיף ו). וטוב שתקבל על עצמה בלי נדר ללמוד שתי הלכות כל יום, וכדברי הגמרא במסכת נדה (דף עג עמוד א) תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וכתב הברכי יוסף (אורח חיים סימן קנה אות ב) שהכוונה ללימוד שתי הלכות כל יום, שהרי מיעוט רבים שניים. 

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה