שאל את הרב - כללי

האם יש תקנה ללשון הרע?

כ"א תמוז התשפ"א | 01.07.21 00:00

שאלה

כתוב בגמרא: שאין ללשון הרע תקנה, אז איך לתלמיד חכם יש כפרה על ידי זה שעוסק בתורה?

תודה מראש על התשובה.

תשובה

שלום רב,

זו מחלוקת במסכת ערכין (דף טו עמוד ב) רבי חמא בר' חנינא אומר, מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה וכו', ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, ורבי אחא ברבי חנינא אומר, סיפר אין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוח הקדש וכו', אלא מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו וכו'. ע"ש.

וכתב החפץ חיים זצ"ל בספר שמירת הלשון (שער התורה פרק א בהערה) שאם תיקן החלק שבין אדם לחברו על ידי שביקש מחילה מחברו ופייס אותו, לכל הדעות נתרפא הפגם שבלשונו על ידי עסק התורה. עוד כתב שם, שמדברי מנורת המאור (נר ב' כלל ד פרק ג) מוכח, שמחלוקת האמוראים היא רק במי שמורגל בדבר ועוד ידו נטויה לחטא זה, לפיכך נכרת בעוונו ואין מועיל לו לימוד התורה, אבל מי שנכשל  בזה ורוצה לשמור את עצמו מכאן ולהבא, בוודאי יש מרפא למכתו לכל הדעות. ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה