חברה והשקפה - שאל את הרב

גמרא, יצר הרע, יצר הטוב

ט' ניסן התשע"ט | 14.04.19 00:00

שאלה

בס"ד, שלום רב,
1. ראיתי בגמרא במסכת קידושין, דף ח עמוד ב
ב2,3 שורות האחרונות, שהגמרא מביאה ברייתא
כדי לסתור את המשנה שאומרת שמותר לכתוב
ספר תורה בכל לשון, והברייתא אומרת שאם שינה
בלשון "מקרא שכתבו תרגום" וכתב עברי אינו מטמא
את הידיים עד שיכתוב בכתב אשורית,
לגבי הכתב העברי מובן, כי אתה אומר לא יכתוב בכתב עברי ... עד שיכתוב בכתב אשורית, אבל לגבי הלשון זה לא ברור, כי אם אתה אומר ששינוי לשון לא מטמא את הידיים, היית צריך לכתוב בסוף
עד שיכתוב בלשון וכתב אשורית! ולא רק את הכתב,
זה כמו לומר, אסור לעשות עירוב עם מלח, עד שישעה עירוב תחומים, מה הקשר, היה צריך להיות כתוב אסור לעשות עירוב עם מלח עדי שיעשה עירוב עם מה שנקרא אוכל, משהו שאוכלים.

2. האם יש כמה יצר הרע? כתוב הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן, האם לכל בני האדם זה אותו אחד? ואם כן איך הוא יכול להיות אצל כל אחד כשכל אחד נמצא במקום שונה? הרי רק הקב"ה יכול להיות בכל מקום בצורה שווה? וגם לגבי היצר הטוב?
תודה מראש!!

תשובה

בס"ד

שלום וברכה,

1. איני מונח בסוגיה, ולא ראיתי דבריך בקידושין ח ע"ב. אך אמליץ לך לעיין בפירוש חברותא, המוצע חינם בתוכנה "תורת אמת":

http://www.toratemetfreeware.com/index.html?downloads 

2. אותו יצר הרע, אשר יש לו תפקידים שונים בבריאה. כמו שאמרו חז"ל שההולך אחרי יצרו - יצר הרע שופטו. 

כמו שהקב"ה ברא את כח המשיכה בבריאה, שפועל בכל העולמות בו-זמנית, כך הקב"ה יצר כוח רוחני בבריאה שפועל בכל בני האדם.

כמובן שרק הקב"ה הוא אינסופי, הרי כוחות הטבע ואפילו היצר הרע תלויים בבריאה - במקום ובזמן, לכן נאמר שלעתיד לבוא הקב"ה שוחט את היצר הרע ומבטלו.

בברכה,

דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר