תפילה וברכות - שאל את הרב

לאיזה כיוון מתפללים ואם לא יודע לכוון עצמו מה יעשה

ו' אדר ב' התשע"ט | 13.03.19 00:00

שאלה

לספרדים
1. אם אדם שיער שיוכל להעמיד את עצמו בהצטרכות 72 דק והתפלל ולאחר מכן התברר שלא יכל להתאפק האם חוזר להתפלל.
2. אדם שהגיע לבית הכנסת כ 15 דק לפני סיום זמן תפילה וישנו מיניין שנמצא בעמידה האם יניח תפילין ויתפלל האפשר ויצטרף עם חזרת השץ כדי להספיק מינין ותפילה בזמנה או שישנם מינימום פסוקי דזמרה/ברכות ק"ש שחייב לאמרם קודם עמידה עם הציבור גם במחיר תפילת יחיד.
3. לאיזה כיוון מתפללים ואם לא יודע לכוון עצמו מה יעשה
4. אדם המתפלל עם השץ חייב להתפלל מילה במילה עם השץ בשביל שיחשב לו תפילה בציבור.
5. חשמל שנכבה בשבת ובא יהודי והדליק במזיד האם מותר להנות ממאכלי השבת המבושלים והאם בחמין מבושל הדין שונה, וכן לשאר הדברים והאם הדין משתנה במידה והדבר יצור מחלוקת.
6. האם מותר להוריד זקן עם מכונת תספורת או גילוח מוכשרת בפנים בחלק של הלחיים לצידי האף.
7. העולה לתורה עם ספר תורה אשכנזי האם צריך לכסות הספר עם הכיסוי בשעת הברכה לפני ואחרי.
8. האם בסיום עלית התורה צריך להקיף התיבה והאם זה חובה.
9. מה סדר התחנון לספרדי המתפלל עם אשכנזים בשני וחמישי.

תשובה

שלום וברכה

1. לא יחזור להתפלל.

2. תפילה בזמנה היא לפני כל דבר אחר ועל כן אף אם יצטרך לדלג על רוב פסוקי דזמרה ויאמר רק ברוך שאמר אשרי ישתבח וברכת קריאת שמע, הרי שיעשה כן ויתפלל את העמידה בזמנה. אולם אין לדלג כלל בתפילה לצורך תפילה בציבור, כך היא דעת המקובלים. יש הסבורים שידלג לפי הצורך לצורך תפילה בציבור.

3. מתפללים לכיוון ירושלים. אם לא יודע היכן ירושלים יכוון ליבו לשמים.

4.  לא. אולם ראוי לעשות כן מכנה וכמה סיבות.

5. אסור ליהנות ממלאכתו ועל כן אם עבר זמן שהתבשיל כבר היה אמור להתקרר, אסור לאכול מהתבשיל עד שיתקרר.

6. מעיקר הדין מותר.  

7. לא. אבל לכתחילה יסיט את עיניו לצד אחר.

8. לא חובה.

9. יקרא בנוסח שלו. יאמר את שלוש עשרה מדיות בטעמי המקרא או בניגון של לימוד.

בברכה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר