הלכות ומנהגים

האם יש בעיה לקרוא לילד על שם מישהו שנפטר בצעירותו?

  • ט"ז אדר א' התשע"ט
אא

שאלה

שלום רב,

אם קוראים לילד/ה בשם שני על שם מישהו שנפטר בגיל צעיר/ייסורים (לדוגמא סבא/סבתא) האם יש בזה דבר לא טוב ועדיף להימנע מכך?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

יש להימנע מלקרוא על שם אדם שנפטר לפני גיל שישים או על שם אדם שהיה מסובל בייסורין אפילו אם נפטר אחרי גיל שישים. אמנם אם מוסיפים שם נוסף - ומשתמשים בו - אפשר לקרוא על שמו.

מקורות: כתב המהרש"ל בספרו ים של שלמה על מסכת גיטין (פרק ד סימן לא אות י) שבכל ספרי מלכים וישעיהו נמצא כתוב השם "ישעיהו", אכן העולם אין רגילין לקרות לשום אדם ישעיהו כי אם "ישעיה" לחוד, ושכן נמצא בספר דברי הימים השם "ישעיה", ואין הכוונה שם לישעיהו הנביא. ומסתמא הסיבה שלא קראו על שם ישעיהו הנביא היא משום שמזלו היה רע, שהרי בן בנו מנשה הרגו במיתה קשה ומשונה, ולכן נהגו לקרות הבנים אחר ישעיה של ספר דברי הימים. ואולי כוונו גם למעלת הנביא ושינו בו קצת.

וכן יעויין עוד בשו"ת חתם סופר חלק אבן העזר חלק ב' (סימן כה) שכתב, שיש מקפידין לכתוב עקיבה בה' בסוף ולא בא', מפני שסרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל.

אולם הרמ"א אבן העזר (סימן קכט סעיף כו) כתב, שיש לכתוב בגט גדליהו, אם לא שאומר בוודאי ששמו גדליה, והוכיח מזה הבית שמואל (שם בשמות אנשים אות י) שלפי דעת הרמ"א ניתן לקרוא על שם מי שהורע מזלו, שהרי רואים שדעת הרמ"א היא שבסתמא אומרים שקראו לאדם גדליהו על שם גדליהו בן אחיקם, ולא גדליה, וזאת למרות שגדליהו בן אחיקם נהרג.

אמנם יעויין בשו"ת חתם סופר הנ"ל שביאר שגם הרמ"א מודה לדעת המהרש"ל בזה שיש קפידא שלא לקרוא על שם מי שהורע מזלו, ושאני שם גדליהו שמצינו בספר דברי הימים שהיה עוד גדליהו ממחלקות הלויים.

ומה נקרא נפטר בצעירותו - יעויין בסוף סידור שער יששכר שהאדמו"ר ממונקאטש בעל המנחת אלעזר זצ"ל הקפיד שלא לקרות שם אחר מי ששבק לן חיים לפני שנת חמישים שלו כי אם בהוספת שם, והשם הנוסף יש לקרותו בראשונה. וכן בספר שמות בארץ (עמוד קיג) הביא מהגר"ח קניבסקי שליט"א ששמע מאביו בעל הקהלות יעקב זצ"ל בשם האחרונים, שאחרי חמישים אינו צעיר.

אולם בשו"ת תשובות והנהגות חלק ג' (סימן רצז ד"ה ולע"ד) הביא שמצא רשום עדות על כ"ק האדמו"ר מסאטמר רבי יואל טייטלבוים זצ"ל שכשרצו לקרוא על שם מי שנפטר עד גיל שישים שנה ציוה להוסיף לו עוד שם. וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק ב' (פרק צ סעיף מד).

אמנם בשו"ת אגרות משה חלק יורה דעה חלק ב' (סימן קכב) סובר, שאפשר לקרוא אפילו על שם מי שנפטרה בצעירותה בגיל כ"ח שנה, אם נפטרה על מיטתה ולא נהרגה, ואם השאירה אחריה זרע של קיימא, אולם אם נהרגה או לא השאירה אחריה זרע של קיימא אין לקרות אחריה, אלא אם כן ישנו השם קצת או יוסיפו עוד שם. וע"ע בספר שערי הלכה ומנהג (חלק הוספות ומילואים סימן קלח) ובשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן רכח).

בברכה,

הלל מאירס


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:קריאת שםשמות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה