חברה והשקפה - שאל את הרב

למה אין בדור שלנו צדיקים כמו רבי שמעון בר יוחאי?

ז' אייר התשע"ז | 03.05.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב כתוב בזוהר הקדוש: "קודשא בריך הוא הסתכל באוריתא וברא עלמא" הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. הקדוש ברוך הוא כשברא את עולמו ראה את כל הדורות ההולכים לבוא , מתחילתן ועד סופן. אז מין הסתם , הוא ראה שלקראת אחרית הימים הדור יהיה יתום ופרוץ , ותהיה אפיקורוסות גדולה באמונה ויהיו המונים של תינוקות שנשבו. השאלה שלי היא כזאת , מדוע בורא עולם לא דאג שיהיה לנו בדור שכזה כמו שלנו , שהוא כמו שתיארתי , אדם מסוגו של הארי הקדוש או רבי שמעון בר יוחאי , שוואלה הנה אנשים היו רואים אותם והיו רואים למה הם מסוגלים שהם אומרים לבנאדם מי הוא ומה הוא , מה הוא היה גלגול קודם ומה עליו לתקן , או כמו שמסופר שרשב"י שיצא מהמערה , כל מה שהיה מסתכל היה נשרף , למה להשאיר אותנו עם כל כך הרבה נעלמים וסימני שאלות כי כמובן שהתכלית בעצם היא לשוב לאבא שבשמיים וזה רצונו יתברך שנחזור בתשובה שלמה , אפשר להגיד שזה נסיון האמונה , אבל עדיין או מצד שני שכל מה שהמדע התפתח עם הדורות גילה את האמת שבתורה , אבל עדיין זה להשאיר אותנו עם נעלמים ואני לא מבין למה, כי אדרבא דווקא בדור כמו שלנו שהוא דור מתירני לחלוטין , ובורא עולם שידע את זה מראש השאיר אותנו עם הרבה דברים לא מובנים.

תשובה

שלום ניר

נתחיל עם הנקודה לגבי אדם כמו האר"י בדורנו: אדם כזה לא היה תורם לדורנו כלום, הוא כמו מלאך לגבינו תורה לא היינו יכולים לשמוע ממנו או להבין, בהנהגה הוא היה מסתכל כנורמלים על משוגעים בכל ההנהגות שלנו החלשות וכו, המנהיג חייב להיות ברמה קצת יותר גבוהה מכל הדור כדי שיוכל להבין את הדור לרומם אותו ולהנהיג אותו.

הדורות שלנו האחרונים הם נמוכים וחשוכים , אבל דוקא בדור יתום כזה כל פעולה קטנה לעבודת השם מגלה אור ופועלת כמו פעולות גדולות ונשגבות בדורות הקודמים, תכלית הכל זה לגלות את האור בתוך החושך וככל שהחושך יותר גדול האור שיוצא ממנו גדול יותר, ולכן דוקא בדורות אלו אומנם החושך יותר גדול אבל האור של הגאולה מתקרב יותר.

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר