הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר להתכסות בשמיכה שיש עליה ציורי כוכבים?

כ"ג תשרי התשע"ט | 02.10.18 00:00

שאלה

האם יש איסור בציורי כוכבים על פרטי לבוש או שמיכה ?

תשובה

שלום רב,

אמנם אסור לצייר צורה של כוכב על שמיכה או בגד או כל דבר אחר, מכל מקום אחרי שכבר ציירו את הכוכב מותר להשתמש בשמיכה או בבגד.

מקורות: אמנם נפסק בשלחן ערוך יורה דעה (סימן קמא סעיף ד) שאסור לעשות צורת חמה ולבנה וכוכבים בין בולטת בין שוקעת, ע"ש, מכל מקום לאחר שכבר נעשה יש כמה צירופים להקל בזה. וכן מבואר בספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק א' (פרק י סעיף כב) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר