חגים ומועדים - שאל את הרב

האם מותר לשבת באוטובוס בתשעה באב?

ז' אב התשע"ח | 19.07.18 00:00

שאלה

שלום רב,

האם מותר לשבת באוטובוס בתשעה באב ?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

מותר לשבת באוטובוס בתשעה באב.

מקורות: כן כתבו בספר תורת היולדת (פרק מח הערה יז) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לשבת באוטובוס בתשעה באב, כיון שאין זה דרך תענוג ונוחיות, ובכהאי גוונא לא תקנו שיצטרך לישב על הארץ, ע"ש. אמנם בספר הליכות שלמה על המועדים (ניסן-אב פרק טו סעיף ו) הביאו בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאם אין המקום דחוק וכדומה ויש אפשרות לעמוד, ראוי לדקדק בכך, ע"ש. וע"ע בשו"ת רבבות אפרים חלק א' (סימן שפב).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר