חברה והשקפה - שאל את הרב

אמונה דתי ורע לו?

כ"ז אדר התשע"ח | 14.03.18 00:00

שאלה

אומרים שביום ראש-השנה נכתבים בשמים לשנה טובה או להיפך. רציתי לשאול, איך יכול להיות שישנם דתיים שמתפללים ומקבלים שנה רעה, ולהיפך שאינם דתיים שמקבלים שנה טובה?
גם רציתי לשאול על מה שאומרים שמי שמחלל שבת יענש בסקילה ומי שנמצא עם נשים זרות יענש בכרת, ובמציאות ישנם הרבה כאלה שמאריכים ימיהם בטוב ובנעימים?
אשמח לקבל תשובה ברורה בנושא.
תודה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכה,

אמרו חז"ל (נידה דף טז, ב): "מלאך הממונה על ההריון - 'לילה' שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו: ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהא עליה - גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק - אינו אומר".

מכאן יצאנו למדים, שעוד בטרם יורד כל אדם לעולם, נקבע עבורו בשמים מה יהיו הנסיונות והקשיים הפרטיים בחייו, אם יהיה עשיר או עני, אם יהיו לו קשיים בפרנסה, אילו מחלות או כאבים יפקדו אותו בחייו וכיוצא באלה. לכל אדם חשבון פרטי משלו, אשר נוגע לעיתים רבות במעשיו ונסיונותיו מגלגולים קודמים, שקובע את מאורעותיו בחיים. אך הבחירה אם להיות צדיק או רשע נתון לגמרי בידינו למרות המצבים החיצוניים. אנו יכולים לבחור בדרך האמונה והביטחון, ולבטוח שהכל נועד לטובה, ולקבל את הייסורים באהבה, או להתכחש חלילה לבוראנו ולהגדיל את עווננו. ועניין זה תלוי לגמרי בידינו.

עוד אמרו חז"ל במסכת ערכין (דף טז, ב): "עד היכן תכלית הייסורין? ...אפילו נתכוונו למזוג לו כוס יין במים חמין ומזגו לו בטעות בצונן, או שנתכוונו למזוג לו בצונן ומזגו לו בחמין, הרי זה נקרא ייסורים... אפילו נהפך לו חלוקו כשלבשו, והוא צריך לחזור ולהופכו, הרי אלו ייסורים... עד היכן תכלית ייסורין? אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש מטבעות, ועלו בידו שתיים, הרי אלו ייסורים!"

לכל נשמה יש תיקון שנועד במיוחד לה, ואין שני אנשים עם תיקון זהה.

עם זאת, תשובה תפילה צדקה יכולים להציל מרוע הגזירה.

כאשר מתפללים בראש השנה - מיטיבים את השנה שלנו - באופן אישי לנו.

כלומר, אם נגזר על אדם להיות חולה השנה, בזכות תפילותיו לא יהיה חולה, או יהיה פחות חולה ממה שהיה אמור להיות. ואם נגזר עליו למות, יכול להינצל ממוות, או להאריך את חייו בתקופה.

כלומר, בזכות התפילות מצבו של האדם ודאי יהיה טוב יותר מאשר בלעדיהן. אך צריך לזכור שלכל אדם תיקון מיוחד משלו, וחשובות הנוגעים רק לו.

אותם דתיים שקיבלו שנה רעה - היו אמורים לקבל שנה רעה בתור תיקונם גם אם לא היו מתפללים, אולם בזכות התפילות זכו לשנה פחות רעה ממה שהיו צריכים לקבל.

אותם אנשים שקיבלו שנה טובה - היו אמורים לקבל שנה טובה לפי תיקונים בכל מקרה, אך אם היו מתפללים - היו זוכים לשנה טובה אפילו יותר.

וכן בכל עניין, התפילות ודאי מועילות.

כרת הוא מן העולם הבא. סקילה הוא רק ע"י בית דין בזמן שבית המקדש קיים. 

התשובה היא שאם היו מקבלים שכר ועונש בעולם הזה, לא היינו רואים רשעים בעולם...

העולם הזה נועד להיות עולם עם הסתר פנים, כי רק כך יש לנו ניסיון ובחירה לעבוד את הקב"ה מרצוננו החופשי עד מותנו - ובעולם הבא נקבל שכר ועונש על כל מעשינו. 

אך יש מקרים שהקב"ה מגלה פניו - ומראה שכר ועונש לאנשים גם בעולם הזה.

בברכה,

דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר