כללי - שאל את הרב

האם באחרית הימים ידעו מי דובר אמת ומי שקר?

י"ז חשון התשע"ח | 06.11.17 00:00

שאלה

האם זה נכון שיש נבואה כזו שבאחרית הימים ישמעו את המחשבות אחד של השני וידעו מי דובר אמת בלבבו ומי דובר שקר ?

תשובה

שלום רב,

עד כמה שידוע אין נבואה שכל אחד ידע את מחשבותיו של חבירו, ושכל אחד ידע מי דובר אמת ומי שקר. אמנם על מלך המשיח נאמר בישעיה (פרק יא פסוק ג) "והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח", ופירש רש"י, כי בחכמת הקב"ה בקרבו ידע ויבין מי זכאי ומי חייב, ע"כ.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר