תפילה וברכות - שאל את הרב

שמיעת שיעור תורה בלי חולצה

כ' תשרי התשע"ח | 10.10.17 00:00

שאלה

שלום רב אני נוהג לפני שאני הולך לישון לישון לצפות בשיעורי תורה עם אוזניות והרבה פעמים מניח את הנייד וממשיך רק להאזין ונרדם כשהשיעור ממשיך להשמע. כמו כן לא תמיד אני ישן עם חולצה וכו רציתי לדעת האם ישנה בעיה כלשהיא בדבר זה תודה מראש

תשובה

שלום רב,

אמנם מותר לשמוע שיעור תורה אחרי קריאת שמע על המיטה (וכ"כ בנד"ד בספר שכב כארי עמוד קנא. וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יג' סימן לד, ובספר חזון עובדיה על הלכות ברכות עמוד תקיא, ד"ה ודע).

אולם ראוי להיזהר לישון עם חולצה כדי שלא תבוא להרהר בדברי תורה אחרי נגיעה במקומות המכוסים.


מקורות: כי אמנם הביאור הלכה (סימן צב סעיף ז) הביא בשם האשל אברהם וחידושי רבי עקיבא איגר להתיר להרהר בדברי תורה אחרי נגיעה במקומות המכוסים, ע"ש (וכן נקט בשו"ת תשובות והנהגות חלק ב' סימן ו, ד"ה אמנם). מכל מקום מדברי הריטב"א בפסחים (דף מו עמוד א) מבואר יוצא שאין להרהר בדברי תורה כשידיו מטונפות, ע"ש. וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ד' (חלק אורח חיים סימן ב אות יג).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר