חגים ומועדים - שאל את הרב

ממתי אסור לאכול בשר בבין המצרים?

כ"ב תמוז התשע"ז | 16.07.17 00:00

שאלה

ממתי אסור להסתפר, לאכול בשר וכו' בימי בין המצרים ?

תשובה

שלום רב,

א. 1. לפי מנהג הספרדים מותר להסתפר בבין המצרים - עד השבוע שחל בו תשעה באב. ומיד אחרי תשעה באב מותרים להסתפר (שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סעיפים ג-ד. וחזון עובדיה על ארבע תעניות עמוד תטו). 

אולם מנהג האשכנזים הוא שלא להסתפר מי"ז בתמוז עד חצות היום של יום עשירי באב (הרמ"א שם סעיף ד, ומשנה ברורה סימן תקנח סק"ג).

2. מותר לבנות ספרד להסתפר אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב (יעויין חזון עובדיה על ארבע תעניות עמודים קסג-קסד, ואור לציון חלק ג' עמוד רנ סעיף ג).

אולם על בנות אשכנז להימנע מתספורת מי"ז בתמוז עד חצות היום של יום עשירי באב (יעויין במשנה ברורה סימן תקנא ס"ק עט, ובספר אשרי האיש חלק ג' פרק סח סעיף יד).

ב. לפי מנהג הספרדים אסור לאכול בשר החל מראש חודש אב. אמנם מנהג הספרדים בירושלים וארץ ישראל להתיר לאכול בשר ביום ראש חודש עצמו (ספר חזון עובדיה על ארבע תעניות עמוד קסט).

ומנהג האשכנזים שלא לאכול בשר מראש חודש אב והלאה. וגם יום ראש חודש אב בכלל האיסור (שלחן ערוך סימן תקנא סעיף ט, ומשנה ברורה ס"ק נח).

בברכה,

הלל מאירס

הנקראים ביותר
1

יהדותבן ה-12 התעורר מקומה אחרי חצי שנה, ולחש שתי מילים

2

חדשות היוםהאם זעקה בהלוויית בתה: "הערבים הרגו את הבת שלי"

3

חדשות היוםפיגוע דריסה בברצלונה: 13 נרצחו ו-100 נפצעו

4

נשים"פתאום אני, חני, שכולם ריחמו עליה, עומדת על הבמה ושרה לפני אלפי נשים"

5

יהדות"מחלות נפש קורות במשפחות הכי טובות, והיום גם בציבור החרדי למדו להפסיק להתבייש"

6

חדשות היוםחדשות צופיה: מפקד בכיר בחמאס נהרג בפיגוע התאבדות, שביתת המצילים והמטוס החדש של אל-על

7

יהדותאם מוכיחה רופא, 10 שנים אחרי שראה את העוברים בבטנה ואמר לה: ’אני מצטער’

8

חדשות היוםסכנת נפשות: בת שבע עשתה קעקוע חינה, ונשארה עם צלקת לכל החיים

9

לומדים תורההשיעור השבועי של הרב זמיר כהן: פרשת ראה תשע"ז. רב אורח: הרב ראובן זכאים שליט”א

10

חדשות היוםהמיילדת החילונית מיכל ברס: "אני נפעמת מכוח התפילה של הנשים, בכל פעם מחדש"