כללי - שאל את הרב

האם אפשר לחזור בתשובה בימות המשיח?

כ"ב תמוז התשע"ז | 16.07.17 00:00

שאלה

שלום וברכה!

בזמן שבית המקדש יבנה בב"א, כביכול תעלם הבחירה כי נראה עין בעין וכו'. האם כבר לא נוכל לשפר את דרגתנו/לחזור בתשובה למרות שאנו כביכול נטולי בחירה? תודה רבה מראש!

תשובה

שלום רב,

אחרי הגאולה השלימה בב"א לא יהיה ניתן יותר לחזור בתשובה, וכמו שכתב בספר מהרי"ל (הלכות עשרת ימי תשובה) בכל יום יעשה אדם תשובה דכתיב שוב יום אחד לפני מיתתך, כל יום ישוב בו וידאג שמא ימות למחר. ועוד ראיה שאדם חייב לשוב בכל יום משום דלימות המשיח אין מקבלין בתשובה. ודוגמת זה אין מקבלין גרים אז, דהמתגייר אז אין עושה מאהבת ה' יתברך רק לשמוח בשמחת ישראל. ומאחר שאנו מצפין לישועה בכל יום מי שאינו שב ויבוא משיח במהרה בימינו שוב לא מצי שב וישאר ח"ו בחטאיו. ומתי שיבקש אדם לשוב מקרב הגאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע, ע"כ דברי קדשו (וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא' סימן תצט).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר