חגים ומועדים - שאל את הרב

האם מותר לקנות בגדים בבין המצרים?

י"ט תמוז התשע"ז | 13.07.17 00:00

שאלה

שלום,

האם מותר לקנות בגדים בימי בין המצרים?

תודה. 

 

תשובה

שלום רב,

מותר לקנות בגדים חדשים בבין המצרים עד ראש חודש אב. אמנם אם מדובר בבגדים שיש צורך לברך עליהם שהחיינו - טוב שלא ללבוש אותם בפעם הראשונה החל מי"ז בתמוז (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סעיף יז).

ואם מדובר בבגדים שלא מברכים עליהם שהחיינו - אפשר לקנותם עד ראש חודש אב. אולם אחרי ראש חודש אב אין לקנותם אפילו אם בדעתו ללובשם אחרי תשעה באב (הרמ"א שם סעיף ז, ומשנה ברורה ס"ק מט. וכן פסק האור לציון חלק ג' פרק כו סעיף ב).

בברכה,

הלל מאירס

הנקראים ביותר