הלכות ומנהגים - שאל את הרב

למה לא צריך לבדוק אם יש דם בביצים קשות?

ח' סיון התשע"ז | 02.06.17 00:00

שאלה

תמיד ידעתי שלפני שאני מטגנת ביצה עלי לבדוק אם יש בה דם. אז אם עלינו לבדוק דם בביצה לפני שאוכלים איך ניתן לאכול ביצה קשה שהרי לא בודקים אם יש דם לפני...?

תשובה

שלום רב,

הסיבה שמותר לאכול ביצים קשות ללא בדיקה אם יש בהם דם או לא, הוא משום שסומכים על רוב ביצים שאין בהם דם (יעויין שלחן ערוך יורה דעה סימן סו סעיף ח. וכן ראה בכף החיים שם ס"ק מא, ובן איש חי שנה ב' פרשת מצורע סעיף ח, שכן היה נוהג רבינו האר"י ז"ל).

אולם בביצים שעושים מהם מאכל כגון חביתה נוהגים לראות ולעיין בעת שמשברים אותם אם יש בהם דם או לאו, כי היות וניתן לבדוק ביצים אלו, נהגו שלא לסמוך בזה על הרוב (יעויין ברמ"א ובכף החיים ובבן איש חי שם).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר