חגים ומועדים - שאל את הרב

האם קינואה כשרה לפסח?

כ"ו אדר התשע"ז | 24.03.17 00:00

שאלה

 האם קינואה יכולה להיות כשר לפסח, או לא?

תשובה

שלום רב,

קינואה אינו חמץ אלא הוא בגדר "קטניות", וממילא לפי מנהג הספרדים שאוכלים קטניות בפסח - מותר גם לאכול קינואה בפסח. אולם מנהג האשכנזים שלא לאכול כל מה שהוא בגדר "קטניות" בפסח. ויש שכתבו להתיר אכילת קינואה בפסח אף לאשכנזים (ראה ספר דבר חברון על המועדים עמוד סז, שו"ת שמע שלמה חלק ו' חלק אורח חיים סימן ד, ושו"ת חבל נחלתו חלק ז' סימן יג).

בברכה,
הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר