שבת - שאל את הרב

למה אסור לאכול לפני קידוש?

י"ח שבט התשע"ז | 14.02.17 00:00

שאלה

מדוע אסור לאכול או לשתות לפני קידוש, האם יש חילוק בין קידוש בליל שבת או ביום שבת, ומדוע? תודה רבה

תשובה

שלום רב,

אסור לטעום כלום לפני שעושים קידוש ואפילו מים. וזהו רק איסור דרבנן. וטעם האיסור הוא מכיון שהחיוב של קידוש חל עליו מיד בכניסת השבת (שלחן ערוך אורח חיים סימן רעא סעיף ד, ומשנה ברורה ס"ק יא).

גם לפני הקידוש של היום אסור לטעום כלום. ואיסור זה שייך גם בנשים (שלחן ערוך סימן רפט סעיף א, ומשנה ברורה סק"ו).

אלא שחובת הקידוש ביום חל רק אחרי התפילה. ולכן מותר לשתות מים לפני התפילה בשבת בבוקר ללא קידוש היות ולא חל חובת קידוש. ומצד האיסור הכללי לאכול ולשתות לפני התפילה גם אין חשש - שהרי מותר לשתות מים לפני התפילה (שלחן ערוך שם, ומשנה ברורה סק"ז).

בברכה,
הלל מאירס

הנקראים ביותר