הלכות ומנהגים

האם מותר לקנות ספרי קודש בכספי מעשר?

  • ה' אייר התשע"ו
אא

שאלה

שלום רב, לכבוד המשיב בעצת ה'. רציתי לשאול אם אני (ספרדי - עדות המזרח) יכול בכספי המעשר לקנות בזה ספרים בשבילי (לדוגמא - אני לומד שוטנשטיין גמרא, ולקנות בזה גמרות בשבילי) או שעדיף לתת את המעשר לישיבות תלמוד תורה וארגוני זיכוי הרבים ? תודה רבה לכם :)

תשובה

שלום רב,
 
אדם רשאי לקנות ספרי קודש מכספי מעשר על דעת להניחם בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אולם יש להחמיר שלא לקנות ספרי קודש לעצמו מכספי מעשר.

מקורות: כי אמנם הט"ז יורה דעה (סימן רמט סק"א) והש"ך (סק"ג) הביאו מהדרישה בשם תשובת מהר"ר מנחם, שמותר לקנות עם כספי מעשר ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה יכולת בידו ולא היה עושה אותה מצווה. וסיים הט"ז: ונראה לי דכשקונה בעדו ספר צריך לכתוב עליו שזהו מן המעשר למען ידעו בניו דבר זה ולא יחזיקוהו להם. ע"כ.

אולם כבר כתב הערוך השלחן (שם סעיף י) שהיתר זה צריך עיון, שאם כן נתיר לו לקנות תפילין ממעות מעשר וטלית ושאחרים יתפללו גם כן בהן וכו', וסיים: על כן ראוי להרחיק עצמו מהיתר זה.

וכן הובא בשם החזון איש זצ"ל (ארחות רבנו חלק ג' עמוד קלח) שהיה מקפיד שכסף מעשר יתנו לצדקה ולא יקנו מכסף זה ספרים אף שירשום עליהם שאינם שלו אלא ממעות מעשר. וע"ע בארחות רבנו חלק א' (עמוד שג) שהגר"י קניבסקי זצ"ל קנה כמה פעמים ספרים מכסף מעשר ורשם עליהם שזה ממעשר. אבל הפסיק לקנותם משום שצריך לתתם לכל דורש ואצלו אף אחד לא דרשם.

גם בשם הגר"ש וואזנר זצ"ל הובא (שו"ת אבני ישפה חלק א' סימן קצא ענף ד אות ג) שאין להקל בזה כיוון שיצטרך להשאילן תדיר וקשה לעמוד בזה. וכיוצא בזה כתב בספרו שו"ת שבט הלוי חלק ז' (סימן קצה ד"ה ואודות) שהדעת נוטה להחמיר כי בני אדם במשך הזמן נכשלים בזה בהחזיקם הספרים בעיקר לעצמם.

וכך היא דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל (שו"ת אבני ישפה שם) שיש לאסור משום שספרים מצויים היום ואין כאן חסד לאחרים. וכ"כ בדרך אמונה חלק א' (הלכות מתנות עניים פרק ז הלכה ה, ד"ה ואחד מעשרה) שדווקא בזמנם שהיו מעט ספרים, ומי שהיה לו ספר היו הכל שואלים ממנו הוי עניין צדקה. אבל בזמנינו שנתרבו בעז"ה הספרים ואין דרך להשאיל רק לעיתים רחוקות הוי כשאר כלים שבבית שדרך לפעמים להשאילו ואין זה שייך לצדקה. וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט' (סימן א פרק ב אות ה) ובשו"ת משנה הלכות חלק ו' (סימן קצו-קצח).

אמנם מותר לקנות ספרי קודש מכספי מעשר ולנדבם לבתי כנסיות ובתי מדרשות - ראה בספר נהר מצרים חלק א' (דברים שמותר לעשותם ממעות המעשר אות ב) ובשו"ת שבט הלוי שם.

בברכה,

הלל מאירס

תגיות:ספרי קודשמעשר כספים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה